INFORMATII CONGRES PDF Print E-mail

AL XXXV � LEA CONGRES NATIONAL DE UROLOGIE

ROMURO 2019


5-8 Iunie 2019
Hotel Crowne Plaza, BUCURESTI

Eliberare certificat de participare ROMURO 2019

 

 

 

Dragi colegi,

In numele Comitetului Director al ARU si al Comitetului de Organizare, ne revine deosebita placere de a va invita sa participati la cel de-al XXXV-lea Congres National de Urologie,�ROMURO 2019, care se va desfasura la�Bucuresti, Hotel Crowne Plaza, in perioada 5-8.06.2019.

Va asteptam cu drag!

Presedinte ARU,� � � � � � � � � � � � Presedinte ROMURO 2019,
ACAD. I. SINESCU� � � � � � � � � � � PROF. DR. CATALIN PRICOPComitet de organizare
PRESEDINTE: PROF. DR. CATALIN PRICOP

MEMBRI:
DR. ROBERT STOICA
DR. CLAUDIU CODOIU
DR. LIVIU TODOSI
DR. DRAGOS PUIA

Comitet stiintific
DR. ROBERT STOICA
DR. SILVIU GULER-MARGARITIS
DR. CRISTIAN RADU COSTACHE
DR. IRINA NEGRU

Secretariat de congres:
Persoana de contact: Mihaela C?lin?aru, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Secretariat ?tiin?ific:�
Persoana de contact: Stefania Gheorghe, email: urofundeni.office@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


INFORMATII IMPORTANTE

PARTICIPARE: Participantilor li se acorda un certificat de participare, cu creditare ORE EMC.


COMUNICARI STIINTIFICE:

POSTERE ELECTRONICE (E-POSTERE): posterele electronice (E-posterele) vor fi expuse pe dislay-urile monitoarelor LCD pe durata sesiunii respective. Ulterior, aceste e-postere vor constitui arhiva on-line a congresului.

LUCRARI POSTER � CONDITII DE EXPUNERE
MEDIU DE EXPUNERE: sistem centralizat electronic
CARACTERISTICI UNITATE DE EXPUNERE: rezolutie imagine 1080�1920 pixeli (aspect 9/16)
MODALITATE DE EXPUNERE: portrait, baza 1080 pixeli
FORMAT LUCRARE POSTER: JPEG

Participan?ii �nregistra?i la congres sunt ruga?i sa trimit? e-posterele pana la data de�
1 mai 2019 la adresa de e-mail a congresului: romuro2019@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PREZENTARE IN SEDINTE MODERATE: 3 diapozitive PC/POWER POINT/ 3 MIN. Pentru prezentarile asistate de computer.

FILME: durata 7 min
*forma de prezentare preferat? : CD/DVD

Autorul care va prezenta comunicarea ?tiin?ific? �n congres va fi precizat prin sublinierea numelui �n rezumatul remis pentru publicare; pentru acceptarea lucr?rii �n program, autorul va trebui sa fac? dovada �nscrierii la congres �n momentul remiterii rezumatului.
Autorii sunt ruga?i s? contacteze secretariatul tehnic la �nregistrare pentru detalii ce privesc prezentarea comunic?rilor.

REZUMATE:
Rezumatul va fi trimis pe adresa de e-mail a secretariatului ?tiin?ific romuro2019@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , redactat �n MS OFFICE � word, format A4, font arial, size 12, cu urm?toarea structur?: titlul lucr?rii, autorii, institu?ia, introducere, material ?i metod?, rezultate ?i concluzii (fara tabele, grafice sau imagini). Rezumatul va con?ine maxim 300 de cuvinte ?i va fi redactat �n limba rom�n? ?i �n limba englez?.

Termenul limita de trimitere a rezumatelor este 1 aprilie 2019.
Se accepta doar lucrari nepublicate, autorii asumandu-si integral r?spunderea con?inutului.
Rezumatele acceptate de c?tre comitetul ?tiin?ific vor fi confirmate pe site p�n? la data de 15 aprilie 2019 ?i vor fi publicate �n volumul de rezumate.

EXPOZITIE TEHNICA � MEDICALA:
O expozitie tehnico-medicala de profil va functiona in cadrul congresului.


SECRETARIAT DE CONGRES:
ASOCIATIA ROMANA DE UROLOGIE
CENTRUL DE URONEFROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL,�
INSTITUTUL CLINIC �FUNDENI�
SOS. FUNDENI NR. 258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL./FAX: +40 021 300.75.70
E-MAIL: urologiefundeni@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

OPERATOR AL SERVICIILOR DE CONGRES:
GAMA TRAVEL&EVENTS SRL
STR. PUTUL LUI CRACIUN NR. 34, SECTOR 1, BUCURESTI
TELEFON: 021 315 40 12; 0730 103 477
FAX: 021 310 73 48
EMAIL: gama@gamatravelevents.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it